eLombard
eTaxi
eBaraa төсөл
Postmart төсөл
eZax төсөл
“Ай Си Ди онлайн” ХХК нь хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэхээр зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудын туршлага, онолд тулгуурлан